Posts tagged "รอยสัก"

รอยสัก Tag

เครื่องสักเป็นอุปกรณ์พกพาที่ใช้กันโดยทั่วไปเพื่อสร้างรอยสัก ซึ่งเป็นการทำเครื่องหมายถาวรของผิวหนังด้วยหมึกที่ลบไม่ออก